Verkkokaupan yleiset toimitusehdot

Voimassa 1.1.2020 alkaen

Sivusto banderollit.fi on Marlea Oy:n ylläpitämä ja hallinnoima sivusto. Marlea Oy on Suomeen rekisteröity osakeyhtiö.

 1. Ehtojen soveltaminen ja asiakaspalvelu

Näitä yleisiä toimitusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Marlea Oy:n (ALV-tunnus FI23152031, Y-tunnus  2315203-1, yhtiön kotipaikka Lahti, osoite Hirsimetsäntie 15, 15200 Lahti, (”Yhtiö”) valmistamien, valmistuttamien tai muutoin tarjoamien tuotteiden (”Tuotteet”) myyntiin yritysasiakkaille ”Yritysasiakas”, molemmat yhdessä. Yhtiön verkkokaupassa banderollit.fi (”Verkkokauppa”) koko Suomen alueella.

Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa Verkkokauppaa, Tuotteita tai Tuotteiden tilaamista ja toimitusta koskevissa kysymyksissä. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme joko sähköpostilla info@banderollit.fi tai puhelimitse +358 50 413 8277. Ma-Pe 08:30 – 16:00 välisenä aikana.

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja koska tahansa julkaisemalla muutetut Ehdot Verkkokaupan sivustolla. Muutettuja Ehtoja sovelletaan tilauksiin, jotka on tehty Yhtiön ilmoittamana voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

TILAAMALLA TUOTTEITA VERKKOKAUPASTAMME ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT. Hyväksymällä NÄMÄ Ehdot Asiakas hyväksyy myös sen, että voimme lähettää sähköpostia tai tekstiviestejä tilaukseen liittyvissä asioissa.

 1. Tilaaminen ja asiakkuus

Tilatakseen Verkkokaupasta Yritysasiakkaan tulee antaa seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, maksutiedot sekä muut tarpeelliset tiedot;

olla vähintään 18-vuotias; ja olla käyttämänsä voimassaolevan maksu- tai luottokortin tai sähköisen maksuvälineen käyttäjätunnusten luvallinen haltija.

Henkilötietojen käsittelyyn soveltuvat esitetyt periaatteet. Henkilötietojen ja maksutietojen välittäminen tapahtuu suojattua yhteyttä käyttäen.

Yritysasiakas vastaa siitä, että Verkkokaupasta tilauksen tehnyt Yritysasiakkaan edustaja on oikeutettu solmimaan sopimuksen Tuotteiden hankinnasta ja toimituksesta Yritysasiakkaan puolesta.

Mikäli Yritysasiakkaan luo Verkkokauppaan tilin, Yritysasiakkaan luo samalla henkilökohtaisen tunnisteen (käyttäjätunnus) sekä salasanan. Salasana tulee säilyttää suojattuna kaikissa tilanteissa, sillä Yritysasiakkaan on vastuussa kaikista ostoista, jotka on tehty käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttämällä. Yritysasiakkaan voi lopettaa Verkkokaupan asiakastilinsä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhtiön asiakaspalveluun.

Yhtiö varaa oikeuden hyväksyä kaikki Verkkokaupan Yritysasiakkaan ennen toimitusta.

 1. Aineiston toimittaminen

Toimittamalla tai tarjoamalla kuvamateriaalia tai muuta tietoa tai aineistoa (”Aineisto”) Yhtiölle Verkkokaupan tilausjärjestelmän (”Tilausjärjestelmä”) kautta, Yritysasiakkaan sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja: (i) toimitettu Aineisto ei ole lain, moraalin tai hyvän tavan vastaista, eikä se loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien esimerkiksi tekijänoikeus, tavaramerkit ja yksityisyydensuoja); (ii) Aineisto on Yritysasiakkaan omaisuutta tai Yritysasiakkaan on rajoittamaton oikeus toimittaa se Yhtiölle, ja Yhtiöllä on oikeus muokata ja käsitellä Aineistoa tilauksen käsittelyn ja Tuotteen valmistuksen yhteydessä, tallentaa Aineisto Yhtiön palvelimelle sekä sisällyttää Aineisto tai sen sisältämä osa Tuotteisiin ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; (iii) Yritysasiakkaan ryhtyy tarpeellisiin toimiin poistaakseen Tilausjärjestelmään toimittamassaan Aineistossa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet tai tuhoavat ominaisuudet ennen Aineiston toimittamista; (iv) Yritysasiakkaan ei esitä toimitettuun Aineistoon perustuvia vaateita Yhtiötä kohtaan; ja (v) Asiakas sitoutuu korvaamaan Yhtiölle kaikki kulut ja vahingon, joka Yhtiölle mahdollisesti syntyy sen johdosta, ettei Aineisto täytä tässä kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

Yhtiöllä on milloin tahansa oikeus keskeyttää tilauksen käsittely, mikäli se havaitsee, että Aineisto on mahdollisesti tässä kohdassa esitettyjen vaatimusten vastaista.

Aineisto tallentuu tilauksen käsittelyä varten Tilausjärjestelmän kautta Yhtiön palvelimelle, ja se poistetaan automaattisesti kahden (2) kuukauden kuluttua Aineiston tallentamisesta. Mikäli Yritysasiakkaan on luonut Verkkokauppaan tilin, Yritysasiakkaan voi tehdä uudelleentilauksia Verkkokaupan tilaushistoriastaan kuuden (6) kuukauden ajan Aineiston tallentamisesta lukien, jonka jälkeen Aineisto poistetaan. Yhtiö ei vastaa Aineistosta, joka on toimitettu Tilausjärjestelmään ja/tai tallennettu Yhtiön palvelimelle, eikä Yritysasiakkaan ole oikeutta korvaukseen, jos Tilausjärjestelmään toimitettu ja/tai Yhtiön palvelimelle tallennettu Aineisto menetetään tai se vahingoittuu. Yhtiö voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa Yritysasiakkaan toimittaman Aineiston Tilausjärjestelmästä ja/tai Yhtiön palvelimelta. Asiakkaan toimittama Aineisto poistetaan joka tapauksessa asiakastilin lopettamisen yhteydessä.

Tuotteiden laadun edellytyksenä on, että Yritysasiakkaan noudattaa Tilausjärjestelmän antamia ohjeita ja varoitusilmoituksia esimerkiksi Aineiston teknisiä vaatimuksia ja asetuksia koskien.

 1. Verkkokaupan käyttäminen

Kaikki Verkkokaupan sivustolla olevat aineistot, ohjelmat ja aineeton omaisuus ovat Yhtiön omaisuutta. Yritysasiakkaan on oikeus ladata käyttöönsä sellaiset Yhtiön saataville asettamat ja ladattavissa olevat aineistot, ohjelmat ja aineeton omaisuus, jotka ovat tarpeen tilauksen tekemiseksi ja käyttää niitä tilauksen tekemiseksi. Yhtiö myöntää Yritysasiakkaan tätä tarkoitusta varten ei-yksinomaisen lisenssin, joka on voimassa asiakassuhteen ajan. Kaikki muu kaupallinen ja ei-kaupallinen käyttö on kielletty.

 1. Tilausten käsittely ja sopimuksen syntyminen

Yritysasiakkaan tekemä tilaus on tarjous ostaa Tuotteita, jotka on lueteltu tilauksessa. Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä epätavallisia tilauksia tai tilauksia, joita ei mielestämme ole tehty vilpittömässä mielessä.

Yritysasiakkaan tilauksen vastaanotettuamme lähetämme Yritysasiakkaan sähköpostitse vastaanottokuittauksen, joka sisältää tilausnumeron ja tilattujen Tuotteiden tiedot.

Tilauksen hyväksyminen ja sopimuksen syntyminen Yritysasiakkaan ja Yhtiön välillä tapahtuu vasta, kun olemme lähettäneet Asiakkaalle tilausvahvistuksen. Koska tilausvahvistus on tosite tehdystä ostoksesta, suosittelemme säilyttämään sen mahdollista jatkokäyttöä varten.

 1. Tuotteet

Yritysasiakkaan tulee Tuotteita tilatessaan varmistua siitä, että tilatut Tuotteet sopivat Yritysasiakkaan käyttöön. Yritysasiakkaan voi käyttää Verkkokaupan Tuotteista tarjoamaa tietoa Tuotteiden sopivuutta tarkistaessaan. Mikäli Verkkokaupan sisältö eroaa jonkin muun www-sivuston tai muun tietolähteen kanssa, Verkkokaupassa ostohetkellä esitetyt tiedot saavat etusijan muihin tietoihin nähden. Yhtiö ei vastaa Tuotteen soveltuvuudesta kunkin Yritysasiakkaan käyttöön.

Yhtiö varaa oikeuden ilman vastuuta tai aiempaa ilmoitusta muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa minkä tahansa Tuotteen valmistuksen tai myynnin Verkkokaupassa. Yhtiö ei takaa Tuotteen saatavuutta Verkkokaupassa.

 1. Hinnat ja maksutavat

Tuotteesta kulloinkin veloitettava hinta on tilaushetkellä voimassa oleva hinta, joka näkyy tilauksen koontitiedoissa ennen maksusuoritusta ja vahvistetaan tilauksen vastaanottokuittauksessa sekä tilausvahvistuksessa.

Tuotteiden hinnat esitetään verkkokaupassa verottomina ja arvonlisäveron osuus lisätään tilaukseen ostokorissa ennen lopullisen ostoksen vahvistamista. Tilaukseen voi sisältyä myös muita tilauksen kohteena oleviin tuotteisiin ja palveluihin soveltuvia veroja. Verkkokaupan tilauksiin lisätään tuotteiden myyntihintojen lisäksi kuljetuskustannukset, ja tuotteisiin voi kohdistua myös muita käsittelykuluja sekä erillisiä toimituskuluja, kuten pientoimituskuluja. Mahdolliset lisäkulut liittyen tuotteisiin tai käsittelyyn sekä sen arvonlisäveroon tai muihin veroihin eritellään tilauksen koontitiedoissa ennen maksusuoritusta.

Mikäli hinta on kirjoitusvirheen tai muun sellaisen johdosta ilmoitettu Verkkokaupassa ilmeisen virheellisesti, ei virheellinen hinta sido Yhtiötä.

Käytettäessä mahdollista alennuskoodia, alennettu hinta näkyy tilauksen koontitiedoissa ennen maksusuoritusta koodin syöttämisen jälkeen.

Yhtiö voi halutessaan muuttaa hintoja ilman eri ilmoitusta. Muutettuja hintoja sovelletaan hintojen muutoksen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

Ajantasainen lista Verkkokaupan maksutavoista ja niiden ehdoista on tarkastettavissa verkkokaupan ehdoissa. Ostaminen vaatii rekisteröitymistä Verkkokaupan asiakkaaksi.

 1. Toimitus

Tuotteet toimitetaan tilauksen yhteydessä ilmoitettuun toimitusosoitteeseen. Mikäli toimitusyritys epäonnistuu, jätetään Yritysasiakkaan saapumisilmoitus ja lähetys toimitetaan Yritysasiakkaan lähipostiin, josta Tuotteet ovat noudettavissa Postin ilmoittaman säilytysajan kuluessa. Tuotteiden kuljetuksista voidaan sopia erikseen kirjallisesti Yritysasiakkaan kanssa.

Tilatut Tuotteet toimitetaan arviolta tilausvahvistusta seuraavien 2-20 arkipäivän sisällä. Toimitusaika sovitaan aina tapauskohtaisesti jokaiselle tilaukselle. Toimitus saatetaan Yhtiön harkinnan mukaan jakaa useaan eri lähetykseen.

Vaaranvastuu siirtyy Yritysasiakkaalle, kun Tuotteet on luovutettu Yritysasiakkaalle tai kun Yritysasiakkaan olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tavara.

Mikäli Yritysasiakas on laiminlyönyt toimitukseen tai sen vastaanottamiseen liittyvät velvoitteensa, Yhtiöllä on oikeus veloittaa sille aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja pidentää toimitusaikaa tai purkaa sopimus näiden Ehtojen kohdan 1 2. mukaisesti.

 1. Tuotteiden virheet

Yleistä Tuotteiden virheellisyyteen liittyen

Yhtiö ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Yritysasiakkaan toimittamasta Aineistosta tai Yritysasiakkaan toimista tilausprosessin aikana, kuten esimerkiksi:

Yritysasiakkaan toimittama Aineisto ei vastaa Tilausjärjestelmän teknisiä vaatimuksia ja Yritysasiakkaan on tilannut Tuotteita Tilausjärjestelmän antamista varoitusilmoituksista huolimatta; Yritysasiakkaan tekemät asetusvirheet, kun Yritysasiakkaan on tilannut Tuotteita Tilausjärjestelmän antamista varoitusilmoituksista huolimatta;

virheet Yritysasiakkaan toimittaman Aineiston sisällössä; tai Yritysasiakkaan tekemät kirjoitusvirheet, virheet tuotevalinnoissa tai Tuotteiden tilausmäärissä.

Yhtiö ei vastaa myöskään Tuotteiden virheellisen asennuksen, käytön tai huollon tai sen laiminlyönnin taikka normaalin kulumisen aiheuttamista vioista.

Yritysasiakkaan tulee tarkastaa toimitetut Tuotteet viipymättä vastaanotettuaan lähetyksen. Mikäli Yritysasiakas ei ole kirjallisesti reklamoinut toimituksen virheistä kymmenen (10) päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta, toimitus katsotaan hyväksytyksi.

Yritysasiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Yhtiölle kaikista poikkeamista Tuotteiden toimituksessa ja noudattaa Yhtiön antamia ohjeita niiden suhteen. Tuotteiden palauttaminen edellyttää Yhtiön kirjallisesti antamaa hyväksyntää.

Mikäli Tuotteessa todetaan olleen virhe, toimitamme tilalle virheettömän tai korvaavan Tuotteen tai hyvitämme virhettä vastaavan hinnan, valintamme mukaan ja edellyttäen, että a) Yritysasiakas on kirjallisesti reklamoinut edellä mainitun ajan kuluessa, ja b) Yritysasiakas palauttaa virheelliset Tuotteet Yhtiölle, tai hävittää ne, Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

Yritysasiakkaan on nostettava kanne Tuotteiden virheeseen perustuen vuoden kuluessa siitä, kun Yritysasiakas on vastaanottanut lähetyksen.

Yhtiö vastaa Tuotteiden virheistä ainoastaan ja yksinomaan näiden Ehtojen mukaisesti.

 1. Ylivoimainen este

Yhtiö ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu esteestä, jota Yhtiö ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna sopimuksen täyttämisen merkitykseen Yritysasiakkaalle.

 1. Muut ehdot Yritysasiakkaita koskevissa sopimuksissa

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Tuotteisiin siirtyy Yritysasiakkaalle, kun Yritysasiakas on suorittanut tilaukseen liittyvät maksuvelvoitteensa kokonaisuudessaan. 

Vastuunrajoitus

Yhtiön ilmoittamat toimitusajat ovat ainoastaan arvioita, eikä Yhtiö vastaa viivästyksen Yritysasiakkaille aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.

Yhtiö ei missään tilanteessa vastaa Yritysasiakkailleen aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi menetetystä voitosta tai liikevaihdosta tai tuotannon menetyksistä; vahingosta, joka johtuu siitä, että sopimus kolmannen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein; tai vahingosta maineelle.

Yhtiön kokonaisvastuu Yritysasiakasta kohtaan rajoittuu kaikissa tilanteissa Yritysasiakkaan vaatimuksen perusteen muodostavista Tuotteista maksamaan hintaan.

Sopimuksen purkaminen

Muiden oikeuksiensa lisäksi Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yritysasiakkaalle, jos

Yritysasiakas haetaan tai hakeutuu konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan; tai

Yritysasiakas rikkoo olennaisesti näitä Ehtoja tai sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan (milloin rikkomus on korjattavissa) neljäntoista (14) päivän kuluessa Yhtiön kirjallisesta ilmoituksesta; tai on todennäköistä, ettei Yritysasiakas kykene täyttämään näistä Ehdoista tai sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan, eikä Yritysasiakas aseta riittävänä pidettävää vakuutta velvoitteidensa täyttämisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa Yhtiön kirjallisesta vaatimuksesta. Yhtiö on oikeutettu veloittamaan Yritysasiakkaalta kustannukset kaikista materiaaleista, työstä ja muista toimista, jotka sille on aiheutunut puretun sopimuksen johdosta.

Muut ehdot

Jos joku ehto näissä Ehdoissa on pätemätön, sillä ei ole vaikutusta muihin ehtoihin tai sopimukseen kokonaisuudessaan.

Milloin osapuoli luopuu oikeuksistaan, on tällainen luopuminen tehtävä kirjallisesti ja se on molempien osapuolten allekirjoitettava.

 1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Verkkokauppaan, näihin Ehtoihin, sopimuksiin sekä Tuotteiden toimituksiin sovelletaan Suomen lakia.

Yritysasiakkaat

Näihin Ehtoihin, sopimuksiin sekä Tuotteiden toimituksiin liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.